facebook twitter

"...am radlonrwydd ac agosrwydd ac amgylchoedd ysblennydd, mae tref Llanfyllin heb ei hail" - The Allegri Quartet

Llety yn Llanfyllin a’r cyffiniau

Cliciwch yma am ddolenni Lleol

Fferm Cyfie – Llanfihangel (10 munud mewn car o Lanfyllin)

Cyfie FarmYma, ceir llety hunanarlwyo ag 8 o welyau a gwasanaeth gwely a brecwast â 7 gwely.

Switiau Gwely a Brecwast: Mae gan bob swît ei gyfleusterau preifat ei hun gydag ystafell wely, ystafell ymolchi neu ystafell gawod ac ystafell fyw a chyfleusterau cegin (i wneud te/coffi). Mae yna le i 3 o bobl gysgu yn swît y Stabl, mewn gwely dwbl a gwely sengl.
Bythynnod Hunanarlwyo: fel rheol, rhaid llogi pob bwthyn am o leiaf 3 noson – ond buasen nhw’n gostwng y gyfradd pe baech chi’n aros am 2 noson. Mae yna le i 4 o bobl gysgu ym mhob bwthyn.

Rhaid i blant fod dros 10 mlwydd oed.
Twb poeth a sba sawna ar gael.

***CYNNIG ARBENNIG HYBU’R ŴYL: sesiwn am ddim yn y Twb Poeth a'r Sba Sawna neu botel o Champagne pan fyddwch chi'n cyrraedd os ydych chi wedi archebu 2 noson neu fwy – dylai gwesteion ddyfynnu 'Festival 1’ wrth archebu i gael manteisio ar y cynnig.  

Cyswllt: Claire a Neil Bale, Fferm Cyfie, Llanfihangel, Llanfyllin, Powys SY22 5JE

www.cyfiefarm.co.uk
Ffôn: 01691 648451
E-bost: info@cyfiefarm.co.uk

Tafarnau a bwytai yn Llanfyllin a’r cyffiniau

Bwyty Seeds, Llanfyllin (2 funud ar droed o'r eglwys)

***CYNNIG ARBENNIG HYBU’R ŴYL: Prydau bwyd cyn cyngherddau o 5.30pm ymlaen - 2 gwrs £20.95, 3 chwrs £22.95. Rhaid archebu bwrdd ymlaen llaw – Ffôn: 01691 648604

The Stumble Inn, Bwlch-y-cibau (10 munud mewn car)

Plas-yn-Dinas, Llanfechain (7 munud mewn car)

The Royal Oak, Y Trallwng (20 munud mewn car)

Lleoedd i ymweld â nhw’n lleol

Powis CastleCastell Powys – 30 munud o Lanfyllin. Castell a gerddi hynod brydferth.
www.nationaltrust.org.uk/main/w-powiscastle_garden

Y Trallwng – marchnad dref hardd y gallwch chi ymweld â hi ar eich ffordd i Gastell Powys.
www.welshpool.org

Tref Llanfyllin – derbyniodd ei Siarter Frenhinol ym 1293 ac mae ynddi bensaernïaeth Sioraidd a Fictoraidd gain iawn.
www.bbc.co.uk/wales/mid/sites/llanfyllin

Wyrcws Llanfyllin – bu’r Wyrcws ar raglen Restoration y BBC ac mae'n cael ei adfer a'i drosi'n ganolfan y celfyddydau, yr amgylchedd a'r gymuned www.llanfyllinworkhouse.org. Cynhelir un o’r Gwyliau bach mwyaf llwyddiannus yn y DU ar arddull Glastonbury bron bob haf.
www.llanfyllinworkhouse.org/

Llyn Efyrnwy – 20 munud o Lanfyllin
www.lake-vyrnwy.com

Pistyll Rhaeadr – 30 munud o Lanfyllin. Y pistyll uchaf yng Nghymru, a’r pistyll uchaf yn y DU sydd â’r dŵr yn disgyn o'r top i’r gwaelod mewn un disgyniad.
www.pistyllrhaeadr.co.uk

Eglwys y Santes Melangell, Pennant Melangell – 30 munud o Lanfyllin. Saif yr eglwys mewn mynwent gron, a fu unwaith yn safle’r Oes Efydd, gyda choed yw hynafol sy’n rhyw ddwy fil oed o’i hamgylch. Mae rhannau o’r adeilad yn dyddio o’r 12fed Ganrif, gan gynnwys y gysegrfa i Santes Melangell sy’n henebyn unigryw ym Mhrydain.
www.st-melangell.org.uk