facebook twitter

"...am radlonrwydd ac agosrwydd ac amgylchoedd ysblennydd, mae tref Llanfyllin heb ei hail" - The Allegri Quartet

Dosbarthiadau Cerdd â’r Meistri a Chyngherddau Cymunedol: Y Gorffennol, y Presennol a’r Dyfodol

Dros y blynyddoedd, mae Gŵyl Gerdd Llanfyllin wedi datblygu ac ehangu i annog aelodau o bob oedran o’r gymuned leol ac ymhellach i ffwrdd i fynychu cyngherddau gan yr Allegri, a hefyd gan amrywiaeth o berfformwyr eraill, fel cyflwyniad i’r hyn sydd gan yr Ŵyl i’w gynnig yn y mileniwm newydd.

Mae croeso cynnes i’r rheiny sy’n anghyfarwydd â pherfformiadau byw o gerddoriaeth, caneuon a’r gair llafar, yn ogystal â datganiadau cerddoriaeth siambr o’r radd flaenaf.
Rydym yn gobeithio y bydd y blas cyntaf hwn yn eich temtio chi i ddod yn rhan o’n gŵyl am flynyddoedd i ddod; ac, i’r rheiny sydd eisoes yn cefnogi’r Allegri Quartet a Gŵyl Gerdd Llanfyllin, diolch yn fawr ichi am eich presenoldeb parhaus ac anogol.

Crynodeb o gyngherddau diweddar a oedd yn cynnwys amrywiaeth o berfformwyr a lleoliadau

Yn 2009, ychwanegwyd Cyngerdd i’r Teulu yn Wyrcws Llanfyllin at raglen yr Ŵyl, lle cafodd plant ac oedolion fel ei gilydd fwynhau gwrando ar, a chyfranogi â, The Allegri String Quartet a'r telynor o fri, Leuan Jones. Roedd yn llwyddiant ysgubol, ac yn werth gwych am arian.

Ar 8fed Gorffennaf, perfformiodd Côr Meibion Penybontfawr noson o Gerddoriaeth yr Haf gerllaw yn Neuadd Bodfach, Llanfyllin.

Yn 2010, roedd cerddorion dawnus o hyd a lled y sir i’w gweld yn perfformio mewn Cyngerdd Cerddorion Ifanc yn Eglwys Fethodistaidd y Trallwng.

Ym mis Hydref, gwerthwyd pob tocyn ar gyfer y Gala Telynau llwyddiannus yn Theatr Hafren, y Drenewydd, lle roedd telynorion o fri cenedlaethol a rhyngwladol, pibyddion Uilleann yn ogystal â chorau Llansilin a Phenybontfawr yn perfformio.

Yn yr un flwyddyn, perfformiwyd cylch o ganeuon gan y cyfansoddwr ifanc Matthew Taylor am y tro cyntaf unrhyw le yn y byd.

Yn 2011, ddydd Sul 10fed Gorffennaf, cynhaliodd yr Ŵyl gyngerdd plant gan gerddorion lleol (Sue ar yr offerynnau llawfwrdd, Geoff ar y drymiau, Pamela yn canu) yn Institiwt Llanfyllin a, chyda chwaraewr iwcalili, treuliodd y rheiny a fynychodd awr o hwyl, yn dysgu am agweddau ar gerddoriaeth a rhythm.

Ddydd Gwener 15fed Gorffennaf, cynhaliwyd Noson o Farddoniaeth a Chaneuon yr Haf gyda barddoniaeth wedi’i chyfansoddi a’i hadrodd gan y bardd lleol enwog, Grey Gowrie, sef Noddwr yr Ŵyl, a pherfformiadau gan y soprano Ffion Davies, y telynor David Watkins a’r pianydd David Fisher.

Gweithdai 2012 yr Allegri ar gyfer cerddorion ifanc.
Yn ogystal â perfformiadau mewn cyngherddau, mae’r Allegri wedi bod yn ddigon caredig i gynnig cynnal cyfres arall o ddosbarthiadau cerdd â’r meistri, wedi’u llunio’n benodol ar gyfer cerddorion ifanc yn Sir Drefaldwyn.

Dros y blynyddoedd, mae’r Allegri wedi cymryd rhan mewn llawer o weithdai addysgol o’r fath â cherddorion ifanc a’r gymuned ehangach. Mae Pwyllgor yr Ŵyl yn gobeithio y daw Dosbarthiadau Meistr yr Allegri yn ddigwyddiad blynyddol ac yn un o'r uchafbwyntiau ar galendr Gŵyl Gerdd Llanfyllin.

Mae llawer o’r cerddorion ifanc, yn wyneb llawer o gwtogi ar gyllidebau ym meysydd cerddoriaeth a’r celfyddydau’n ddiweddar, wedi ymarfer a pherfformio gyda’i gilydd â chymaint o ymroddiad fel bod yn rhaid eu gwobrwyo am eu hymdrechion. Caiff y dyddiadau ar gyfer y gweithdai hyn eu cyhoeddi ar y wefan cyn bo hir.

Gellir gweld mwy o fanylion am yr holl berfformiadau yn yr Ŵyl yn y gorffennol yn ein tudalennau Archifau.