facebook twitter

"...am radlonrwydd ac agosrwydd ac amgylchoedd ysblennydd, mae tref Llanfyllin heb ei hail" - The Allegri Quartet

Yr Allegri: 40 Mlynedd yn Llanfyllin

Mae’r disgrifiad hwn o wreiddiau’r Ŵyl i’w gael ar wefan Allegri Quartet (wedi’i gyfieithu):

"Pan brynodd y sielydd Bruno Schrecker eiddo o’r enw Old White Lion ym 1971 yn nhref fach Llanfyllin, sy’n gorwedd yng nghanol triongl bras y mae trefi mwy Croesoswallt, y Trallwng a’r Bala yn ei lunio, y bwriad ar y pryd oedd ei ddefnyddio fel cartref gwyliau, a dim mwy. Ond yna fe edrychodd yn agosach ar yr eglwys, sef Eglwys Sant Myllin. Cafodd ei hadeiladu ym 1706 o frics coch meddal, ac mewn arddull sy’n annodweddiadol iawn o’r rhanbarth, sef arddull y gellid ei ddisgrifio orau fel Rococo Bafaraidd. Fel mae’n digwydd, roedd gan yr eglwys hefyd acwsteg a oedd yn ddelfrydol ar gyfer pedwarawd llinynnol. A ffrindiau! A digon o le i gynulleidfa fach hefyd. Mae Gŵyl Llanfyllin yn dal i ffynnu. Am radlonrwydd ac agosrwydd ac amgylchoedd ysblennydd, mae Llanfyllin heb ei hail. Bu’r telynor Cymreig David Watkins yn byw’n lleol tan yn ddiweddar, a bu’n perfformio gyda’r grŵp, ac mae partneriaid rheolaidd yr Allegri, fel William Bennett, James Campbell a Rian de Waal a Marisa Robles a’i hensemble hefyd wedi chwarae yno, ac wedi ildio i’w swyn Cymreig nodweddiadol. Mae Llanfyllin yn enwog am ei lletygarwch: mae drysau’n agor yn hael i unrhyw un o dan ymbarél yr Allegri. "

Rydym yn hynod ffodus bod yr Allegri, o’r naill flwyddyn i’r llall, wedi parhau i ddod ar eu pererindod anghyffredin i’n tref yng Nghymru i berfformio cyngherddau o’r radd flaenaf i bwy bynnag sy’n ddigon ffodus i wybod amdanyn nhw. Rydym eisiau i bawb ddod i wybod am ein ‘cyfrinach’; beth allai fod yn well na sefyllfa lle mae pawb sy’n caru cerddoriaeth yn ymuno â ni 'o dan ymbarél yr Allegri’ bob mis Gorffennaf yn Eglwys Sant Myllin, i fwynhau yr hyn rydym wedi cael y fraint, oherwydd cyfuniad o ddaearyddiaeth a lwc dda, o fod yn rhan ohono am bedwar degawd?