facebook twitter

"...am radlonrwydd ac agosrwydd ac amgylchoedd ysblennydd, mae tref Llanfyllin heb ei hail"

Ein Cefnogi

Fel elusen gofrestredig, mae Gŵyl Gerdd Llanfyllin yn dibynnu ar gefnogaeth barhaus ymwelwyr, ymddiriedolaethau a sefydliadau, cefnogwyr corfforaethol, Aelodau a chymwynaswyr unigol i’w gwaith.

Bob blwyddyn, rydym yn codi’r arian sydd ei angen i gael perfformwyr o’r radd flaenaf a chael prisiau tocynnau y gall pawb eu fforddio. Beth am wneud rhodd neu ddod yn Aelod i helpu i sicrhau bod yr Ŵyl yn cael ei chynnal a’i datblygu er mwynhad cynulleidfaoedd heddiw a chenedlaethau i ddod?

Llanfyllin Church

Cefnogaeth unigol

Gallwch chi gefnogi Gŵyl Gerdd Llanfyllin fel Aelod, Aelod Cyswllt neu Noddwr a mwynhau amrywiaeth o fuddion arbennig.

Llanfyllin Church

Cefnogaeth gorfforaethol

Mae buddion noddi’n cynnwys cyhoeddusrwydd i’ch busnes yn y deunydd hyrwyddo a’r rhaglenni cyn ac yn ystod tymor yr Ŵyl.

Llanfyllin Church

Gwneud rhodd i’r Ŵyl

Beth am gefnogi gwaith Gŵyl Gerdd Llanfyllin fel cymwynaswr unigol a sicrhau ei dyfodol?


For more details please click here. »