facebook twitter

"...am radlonrwydd ac agosrwydd ac amgylchoedd ysblennydd, mae tref Llanfyllin heb ei hail" - The Allegri Quartet

Ein Cefnogi

Fel elusen gofrestredig, mae Gŵyl Gerdd Llanfyllin yn dibynnu ar gefnogaeth barhaus ymwelwyr, ymddiriedolaethau a sefydliadau, cefnogwyr corfforaethol, Aelodau a chymwynaswyr unigol i’w gwaith.

Bob blwyddyn, rydym yn codi’r arian sydd ei angen i gael perfformwyr o’r radd flaenaf a chael prisiau tocynnau y gall pawb eu fforddio. Beth am wneud rhodd neu ddod yn Aelod i helpu i sicrhau bod yr Ŵyl yn cael ei chynnal a’i datblygu er mwynhad cynulleidfaoedd heddiw a chenedlaethau i ddod?

Llanfyllin Church

Cefnogaeth unigol

Gallwch chi gefnogi Gŵyl Gerdd Llanfyllin fel Aelod, Aelod Cyswllt neu Noddwr a mwynhau amrywiaeth o fuddion arbennig.
Dod yn Aelod

Llanfyllin Church

Cefnogaeth gorfforaethol

Mae buddion noddi’n cynnwys cyhoeddusrwydd i’ch busnes yn y deunydd hyrwyddo a’r rhaglenni cyn ac yn ystod tymor yr Ŵyl.
Cael gwybod mwy

Llanfyllin Church

Gwneud rhodd i’r Ŵyl

Beth am gefnogi gwaith Gŵyl Gerdd Llanfyllin fel cymwynaswr unigol a sicrhau ei dyfodol?
Cael gwybod mwyClick here to download our Friend/Benefactor/Sponsor form

Hoffem ddiolch i’r noddwyr a’r sefydliadau a ganlyn sydd wedi cefnogi Gŵyl Gerdd Llanfyllin dros y blynyddoedd:

Cyngor Celfyddydau Cymru, Ymddiriedolaeth Ralph Vaughan Williams, Cyswllt Celf, Ymddiriedolaeth Concertina, Sefydliad Calouste Gulbenkian, Sefydliad Derek Hill, Elusen Gwendoline a Margaret Davies, Sefydliad Laura Ashley, Cyngor Tref Llanfyllin.